Syndrom hemisekce míšní

Projeví se jako centrální paréza homolaterálně pod lézí. Přítomna je disociace čití tj. homolaterálně ztráta hlubokého a taktilního čití, kontralaterálně ztráta algického čití a čití teplo/ chlad.