Asystolie

  • stav, kdy srdce nevykazuje žádnou elektrickou ani mechanickou aktivitu
  • nastává nejčastěji jako důsledek hypoxie
  • symptomy: rovná čára na EKG, nehmatný puls na periferii, neměřitelná saturace, chybí pletismografická křivka, těžká hypotenze až neměřitelný tlak, prodloužený kapilární návrat
  • léčba: zahaj KPR a podej 1 mg adrenalinu i.v. jak nejrychleji je to možné, 1 mg adrenalinu i.v. podávat každých 3 – 5 minut do obnovení oběhu (i při defibrilovatelném rytmu, pokud se zahájí při KPR podávání adrenalinu tak v podávání pokračujeme až do ukončení KPR)
Advertisement