Indikace a provedení lumbální punkce

Lumbální punkci indikujeme při podezření na neuroinfekci, krvácení do CNS, demyelinizačních onemocněních a při pátrání po nádorovém onemocnění. Kontraindikacemi lumbální punkce jsou těžká sepse, vysoký intrakraniální tlak, poruchy srážlivosti (krvácivé stavy), výrazné deformity obratlů.

Celý proces probíhá za sterilních podmínek.

  1. pacient leží na boku s předkloněnou hlavou a skrčenýma nohama / popř v sedě a v maximálním předklonu
  2. na spojnici crista iliaca superior nahmatám obratle L3/L4 a L4/L5
  3. místo vpichu dezinfikuji krouživými pohyby směrem od středu
  4. lokální anestetikum (lidokain s.c.)
  5. punkční jehlu zavádím pod úhlem 15°
  6. vytahuji vodič a likvor začíná volně odkapávat
  7. do 4 skumavek nechám likvor odkapat (3 – 4 ml)
  8. ukončím výkon vatžením jehly a kompresí místa odběru
  9. sterilní krytí

Komplikacemi, které jsou běžné je bolest hlavy a parestezie DK. Dále může být modřina či poruchy močení.

Advertisement