Klinické příznaky CMP

Nově rozdělujeme klinické příznaky CMP na hlavní a vedlejší. Hlavní jsou tři a vedlejších popisujeme osm. Pro pozitivtu těchto příznaků (jak hlavních tak vedlejších) je důležitý údaj, že vznikly náhle!

Hlavní klinické příznaky CMP

Pro dobrou a lehkou orientaci v hlavních příznacích i pro širokou veřejnost se zavedl test FAST. Zkratka FAST znamená Face Arm Speech Test. Hodnotíme náhle vzniklou poruchu buď v mimice, nebo náhle vzniklou poruchy řeči, popřípadě náhle vzniklou poruchu motoriky na jedné straně. Přítomnost jakéhokoliv symptomu z výše zmíněných je indikace k okamžitému přivolání RZS.

Krátké edukační viedo pro veřejnost zde.

Vedlejší klinické příznaky CMP

Z důvodu různého topického postižení, se ještě zavedli příznaky vedlejší. Pro podezření, že se jedná o CMP, svědčí přítomnost dvou a více vedlejších příznaků. Pokud jsou tedy dva a více vedlejších příznaků přítomny (a vznikly náhle) opět přivoláme RZS.

  • výpadek zorného pole (hemianopsie)
  • výpadek čití
  • setřelá řeč (dysartrie)
  • dvojité vidění (diplopie)
  • akutní, dosud nepznaná bolest hlavy
  • závratě a motání hlavy (nauzea a vomitus)
  • opozice šíje (jako u meningeálního sy)
  • porucha vědomí

 

Advertisement