Chorea

chorea – nepravidelně se vyskytující mimovolní pohyby různých částí těla, často popisované jako kroutivé pohyby, jedná se o extrapyramidální jevy (video zde)