Syndrom implantace kostního cementu

 • vzniká při ortopedických operacích kdy je aplikován cement -> typicky se jedná o aloplastiky kloubů (zejména TEP kyčle), kdy je cement používán k propojení alotransplantátu a kostních struktur
 • implantací cementu vzniká exotermická reakce, kdy cement polymerizuje a pojí se s alotransplantátem
 • zvyšuje se dramaticky intramedulární tlak a může dojít k embolizaci tuku, vzduchu či zbytků polymeru
 • zbytky polymeru působí vazodilatačně
 • klinicky se syndrom projevuje jako
  • Hypoxie (microembolizace do plic a nárůst shuntu)
  • Hypotenze (vazodilatační efekt polymeru)
  • Arytmie (microembolizace korornárních tepen)
 • léčba spočívá ve zvýšení frakce kyslíku a podání tekutin
 • dobré je vždy pečlivě zvážit použití cementu
  • starší méně aktivní jedinci s velmi slabou kortikalis, která by nebyla schopna fixovat alotransplantát -> využití cementu je zde opodstatněné
Advertisement