Spalničky

Původcem onemocnění je Morbilivirus. Toto onemocnění je jedním z nejvíce nakažlivých nemocí vůbec. Jediným zdrojem nákazy je nemocný člověk. Vstupní branou infekce jsou sliznice respiračního traktu a spojivky. K přenosu dochází kapénkami. V ČR jsou již spalničky pouze jako importovaná choroba. Během onemocnění dochází k potlačení buněčné imunity a mohou nemoc tedy doprovázet jiné bakteriální infekty. Tyto superinfekci mohou mít velmi závažný průběh a dříve bývali právě tyto infekce příčinou úmrtí pacientů se spalničkami.

Klinicky nemoc probíhá ve dvou stádiích…

 1. prodromální (4 dny)
 • rýma
 • kašel
 • konjunktivitida
 • horečka
 1. exantémové
 • na sliznici šedavé makuly (Koplikovy skvrny)
 • druhá vlna horečky
 • splývající makulopapulozní vyrážka
  • začíná za ušima a na šíji, šíří se na obličej, trup a končetiny
  • po 5 dnech se snižují teploty a vyrážka bledne

Komplikace spalniček jsou zejména bakteriální superinfekce alterovaných tkání (sinusitida, otitida, bronchopneumoniae).

Diagnostika se opírá o serologii, klinicky rozeznat spalnička však nebývá problém a diagnoza je často pouze klinická.

Terapie spalniček je symptomatická, pacienty izolujeme.

Advertisement