Nalbufin

  • jedná se o parciálního agonistu a smíšeného antagonistu opiodních receptorů
  • agonisticky působí na kappa receptorech a antagonisticky působí na ný receptorech
  • zprostředkuje silný analgetický efekt (ale slabší než sufentanil)
  • díky jeho smíšenému efektu je třeba brát v potaz vytěsnění čistých agonistů opiodních receptorů z vazby a vyrušení jejich analgetického efektu,
  • zároveň není možné podání opiátu, recoptory jsou totiž obsazeny nalbufinem (další dávka čistého agonisty až po metabolizaci nalbuphinu)
  • úvodní dávka je 20 mg pro dospělého (70 kg) dávku lze opakovat po 3 až 6 hodinách, jednotlivá dávka by neměla nikdy přesáhnout 20 mg (1 ampulka)
Advertisement