Funkční svalový test

Jedná se o test, který slouží k objektivizaci a určení tíže parézy končetin. Pohyb každé končetiny hodnotíme zvlášť a zapisujeme výsledek jako počet získaných bodů z pěti možných bodů.

Pacient provede pohyb i proti velkému odporu5 bodů
Pacient provede pohyb i proti odporu4 body
Pacient provede pohyb proti gravitaci (není přítomný odpor)3 body
Pacient provede pohyb s oporou (vyloučení gravitace)2 body
Pacient pohybuje končetinou po podložce1 bod
Není náznak pohybu ani tonizace svalu0 bodů

Výsledný zápis tedy bude následující: paréza pravé horní končetiny 3/5 -> pacient pravou horní končetinu zvedne pokud mu ji podpíráme a vyloučíme tak gravitaci.

Takto lze hodnotit jak pohyb celé končetiny (což je nejčastější využití), ale také lze takto hodnotit svalovou funkci jednotlivých skupin. Poté popisujeme vždy flexi a extenzi v daném úseku. Toto je důležité pokud k lézi dochází na periferním nervu, který ovlivní pouze některé svalové skupiny.

Advertisement