Léze occipitálního laloku

Léze v occipitálním laloku jsou spojené s poruchou vizu a přechodu viděného do vědomí pacienta. Nejčastěji, při jednostranné lézi dochází k homonymní hemianopsii (výpadek poloviny zorného pole). Při zasáhnutí asociační kůry, která obklopuje kůru primární dochází k optické agnosii (pacient nerozezná předměty zrakem – potřebuje nápovědu např. sluch a hmat). Pokud dojde k oboustranné lézi dochází ke korové slepotě. Korová slepota je stav kdy pacient sice vidí, nicméně to co vidí mozek nedokáže zpracovat a obraz nepřejde do vědomí pacienta. Léze iritační pacient pocítí jako migrénu či zrakové halucinace (záblesky, pruhy světel).

Advertisement