Resuscitace novorozence

 • Přerušení pupečníku až jednu minutu po vybavení dítěte -> toto doporučení je platné jak pro zdravé tak nedonošené novoronzence, přesné načasování přerušení pupečníku u novorozenců vyžadujících okamžitou intervenci není jasně stanovené
  • milking -> manuální vypuzení krve z pupečníku k novorozenci, může zlepšit prognózu
 • Udržení teploty mezi 36,5 – 35,75°C -> toto doporučení je platné jak pro zdravé tak nedonošené novorozence, jedná se o základní předpoklad dobrého klinického výsledku
  • používání vdechování ohřátých a zvlhčených dýchacích plynů
  • vyhřívané lůžko
  • plastové obaly na tělo i hlavu, nedonošené novorozence neosušujeme rovnou přikryjeme
 • Srdeční akce -> monitorace EKG, frekvence 100 = bradykardie, frekvence 60= zástava
  • pokud je frekvence méně jak 60 tep/ min zahájíme nepřímou srdeční masáž
   • poměr 3:1, bimanuálně, oproti dlaním pouze palci
  • pokud je rytmus defibrilovatelný podáme výboj s energií 1j/kg (vzácné, nejčastější příčina zástavy je hypoxie)
 • Ventilace -> ventilace by měla být zahájena do jedné minuty, neoddalovat zajištění dýchacích cest a UPV (odsátí z trachei, OTI)
 • Kyslík -> novorozence prodechujeme vzduchem, nedonošené maximálně 30% frakcí kyslíku, pokud je porucha oxygenaci i při adekvátní ventilaci můžeme zvážit navýšení frakce kyslíku
Advertisement