LMWH – fraxiparine a clexane

Fraxiparin 

Jedná se o přímé antikoagulancium. Fraxiparin je vyráběn rozštěpením řetězce heparinu. Inaktivuje faktor Xa a trombin (v poměru 5:1).

Účinnost antikoagulace lze monitorovat pouze z měřením hladin faktoru Xa. Krev je třeba odebrat 4 hodiny po s.c. aplikaci. (při výrazném předávkování je možné pozorovat prodloužení aPTT).

Po s.c. podání se fraxiparine postupně vstřebává, efekt přetrvává 12 – 24 hodin, poločas rozpadu má 8 hodin. Maximální účinnost je za 4 hodiny po podání.

Nemá svého antagonistu. Částečně lze antagonizovat protaminem (úspěšnost pouze 30%).

Používáme ho hlavně jako prevenci TEN perioperačně, prevence TEN u vysoce rizikových ležících pacientů, u hemodializovaných pacientů, přemostění antikoagulační terapie před výkonem nebo u pacientů s nestabilní anginou pectoris a non-Q infarktem.

Dávkování

 • prevence TEN perioperačně
  • všeobecná chirurgie – 0,3 ml na den, první dávka 2 – 4 hodiny před operací, délka terapie 7 dní 
  • ortopedie – 0,3 ml na den, první dávka 12 hodin před operací druhá dávka nejdříve 12 hodin po operaci, délka terapie 10 dní
 • prevence TEN u vysoce rizikových ležících pacientů – podání jednou denně do 60 kg podáme 0,4 ml nad 70 kg podáme 0,6 ml
 • prevence srážení krve při hemodialýze – podává se přímo do arteriální linky (jinak vždy s.c.), nutno dodržet odstup 4 hodiny

Dávku je potřeba snížit o 30% – 50% u pacientů s renálním poškozením eGFR<30ml/min, u pacientů s eGFR<50ml/min zvážit snížení o 20 – 30% (vylučuje se převážně ledvinami).

Clexane

Clexan je stejně jako Fraxiparin přímé antikoagulancium. Je prakticky shodný s fraxiparinem. Má vysokou inhibiční aktivitu pro faktor Xa a snižuje uvolňování von Willebrandova faktoru.

Byť je velmi podobný fraxiparinu, liší se svou molekolovou hmotností a poměrem inhibice faktoru Xa, trombinu a faktoru IIa. Má vyšší specificitu pro faktor Xa než fraxiparin.

Dávkování

 • prevence TEN perioperačně
  • střední riziko – podává se 2 tis UI 1x denně
   • gynekologie 2 hodiny před operací
   • ortopedie 12 hodin před operací
  • vysoké riziko – podává se 4 tis UI 1x denně (prolongovaná prevence TEN po velkých ortopedických výkonech trvá 4- 5 týdnů)
 • léčba plicní embolie – 150 UI/ kg 1x denně po dobu 10 dnů
Advertisement