Růst a šíření nádoru

Popisujeme několik faktorů ovliňujících růst nádoru.

 1. Kinetika růstu nádorových buněk (kinetické modely růstu)
 2. Cévní zásobení nádoru (angiogeneze / výživa nádoru)
 3. Buněčná heterogenita nádorové populace (proliferace / apoptoza viz. níže)

Buněčná kinetika

 • Buněčná kinetika má dvě roviny. Teoretickou, která popisuje jak by v ideálním případě vypadal růst nádoru. Rovina druhá, reálná, popisuje jak opravdu růst nádoru probíhá.
 • V teoretickém modelu se nádor zdvojnásobí za 2- 6 týdnů. V reálném modelu to ovšem neplatí a záleží na dalších faktorech.
 • Pro představu uvádíme kolik buněk, jakou váhu a jaký rozměr má nádor.

1 mg = 106 nádorových buněk, což je přibližně 1 mm

1 g = 109 nádorových buněk, což je přibližně 1 cm

Růst nádoru

 •  závisí od proliferační frakcepočet proliferujících buněk k počtu všech nádorových klonů a od apoptické frakcepočet buněk podstupujících apoptozu ku počtu všech nádorových buněk 
 • běžný obraz růstu nádoru odpovídá nejprve exponenciálnímu růstu, který dosahuje vrcholu, stagnuje (plató fáze) a poté klesá (důsledek nekrozy v oblasti centra nádorové masy) 
 • nádor se uživí difuzí pouze do průměru 2 mm, proto je pro nádorovou masu důležitá angiogeneze (růstové faktory – FDF, VEGF, TGF -> ovlivňujeme dnes avastinem – protilátka proti těmto růstovým faktorům)

Popisujeme několik typů nádorového růstu 

1.invazivní

2.expanzivní

3.infiltrativní

4.angioinvazivní

Šíření nádoru 

U šíření nádoru popisujeme tři základní typy šíření.

 1. metastazováním (lymfogenní, hematogenní)
 2. prorůstáním (prorůstá do okolí -> musí být schopen produkce metaloproteináz)
 3. implementační metastázy (zanesení nádoru jinam – př. při operaci/ manipulaci -> proto u nádorů varlat biopsie kontraindikovaná)
 • při metastazování popisujeme tzv. homing fenomen některých nádorů = určité nádory metastazují do určitých jiných orgánů (např. ca prostaty do kostí)
Advertisement