Fyziologie

Anatomie srdce

Alveolární difuze

Anatomie a funkce plic

Determinanty koronárního průtoku

Disociační křivka pro kyslík

Dýchání – nádech a výdech

Elektrická činnost srdce

Erytrocyt

Funkce plic

Funkční residuální kapacita plic (FRC)

Haldaneův efekt

Hamburgerův efekt

Hemoglobin

Hypoxie

Kyslíková kaskáda

Mrtvý prostor

Oxytocin

Rovnice alveolárních plynů

Srdeční výdej

Statické objemy plic

Tepový objem

Transport kyslíku krví

Transport oxidu uhličitého krví

Valsalův manévr

Ventilace

Ventilace a perfuze plic

Westovy zóny

Windkesselův model

Zkraty (plicní shunt)

Advertisement