Pátá a šestá exantémová nemoc

Pátá exantémová nemoc

Původcem je parvovirus B19. Virus vyniká schopností množit se v kmenových buňkách erytrocytární řady hostitele. Virus je roznesen po celém světě a v mírném klimatickém pásu má maximum výskytu. Epidemie tvoří na jaře a v zimě. Postihuje téměř výhradně děti školního věku. Zdrojem nákazy je člověk trpící onemocněním. Virus se přenáší vzduchem, ale také krví a vertikálně z matky na plod.

Vstupní branou pro vir je respirační epitel, odkud se dostává do krve. Napadá prekurzory erytrocytů v kostní dřeni. Pokud dojde k nakažení matky v prvním trimestru muže vzniknout hypoxie a asfyxie plodu. To pak vede k těžkým poruchám plodu.

Klinicky se projeví onemocnění charakteristickým exantémem na tvářích. Poté se exantém objeví i na trupu a končetinách. Patognomická je proměnlivost exantému dle venkovních podmínek. Může být přechodně anemie.

Diagnostika je klinická, pro potvrzení lze použít průkazu specifických protilátek.

Terapie jest symptomatická.

Šestá exantémová nemoc

Původcem je lidský herpes virus 6 (HHV6). Jedná se o celosvětově rozšířený lymfotropní virus. Infikováno je až 90% populace. Primoinfekce probíhá běžně v dětství. Virus se přenáší vertikálně z dospělých osob na kojence. Předpokládá se i přenos z matky na plod během gravidity. Sám virus byl izolován ze slin, mléka i poševního sekretu.

Klinicky se nemoc většinou neprojeví, probíhá asymptomaticky. Jako projev však může být 3- 5 denní horečka, po jejímž ústupu se vyseje vyrážka. Vyrážka je na trupu a končetinách, vynechává ale obličej. Jindy může být jediným projevem horečka a kašel. U dospělých osob může dojít k reaktivaci. Potom se nemoc projeví jako infekční mononukleóza.

  • 3- 5 dní horečka
  • po ústupu teplot vyrážka (ne obličej)
  • může být pouze horečka a kašel
  • u dospělých jako infekční mononukleoza

Diagnostika probíhá symptomaticky. Lze použít k potvrzení serologii nebo PCR.

Terapie je symptomatická. Na horečky lze dát antipyretika, následná vyrážka pak může být mylně zaměněna za alergickou reakci.

Advertisement