Bulbární syndrom

Jedná se o syndrom často provázející ischemické cévní mozkové příhody původem ze zadního povodí. Jedná se o poškození jader IX. – XII. hlavového nervu.

Mezi hlavní projevy patří dysfagie, dysatrie, pokles patra, fascikulace jazyka a v dlouhodobém horizontu také atrofie jazyka.

Advertisement