3. lékařská fakulta UK

Snímek obrazovky 2019-03-30 v 12.40.30
Jedná se o další z lékařských fakult fungující pod Univerzitou Karlovou. Tato fakulta byla založena v roce 1953 a původní název zněl Lékařská fakulta hygienická Univerzity Karlovy (LFH UK). Jméno 3. lékařské fakulty se změnilo až v roce 1990 po sametové revoluci na jméno nynější. Jako první fakulta v Čechách zavedla naprosto odlišný výukový systém. Tento systém výuky tkví ve studiu modulů a ne jednotlivých přemětů jak to je na ostatních lékařských fakultách zvykem. Pokud by sis chtěl/a přečíst co o fakultě píší její studenti na svých blozích, tak vybrané blogy najdeš zde.

Co vše je potřeba udělat pro přihlášení na tuto fakultu?

 • Je potřeba vyplnit kompletní přihlášku a odeslat nejpozději do data uvedeného fakultou.

 • Zaplatit poplatek spojený s příjmacím řízením nejpozději do data uvedeného fakultou 530 CZK

 • Přihláška se považuje za podanou až při jejím podání a uhrazení poplatku

 • mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

 • Vyčkat na pozvání k vykonání přijímací zkoušky

Jak vypadá příjmací řízení na tuto fakultu?

 • Jedná se o dvoukolové příjmací řízení, proběhne 17.6 – 21.6.2017

 • První kolo příjmací zkoušky se skládá ze tří testů.

  • Test z biologie, chemie a fyziky

   • každý test obsahuje 30 otázek každá za 2 body, celkem tedy 90 otázek (možný bodový zisk je 0-90)

 • Po vyhodnocení prvního kola (výsledky online) následuje kole druhé

  • do druhé kola jsou pozváni uchazeči, kteří překročí bodovou hranici, kterou určí děkan až podle výsledků prvního kola

 • Druhé kolo je formou ústní zkoušky

  • Uchazeč může získat bodové ohodnocení ve více kategoriích

   • interpetace vědeckého textu max. 25 bodů

   • posouzení rozhledu, úsudku a schopnosti samostatného uvažování max. 37. bodů

   • maximální možný bodový zisk z druhého kola je tedy 12- 62 bodů

 • Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan

Tato fakulta příjmá uchazeče s excelentním prospěchem bez příjmací zkoušky. O prominutí přijímací zkoušky je třeba si včas zažádat. Fakulta přijme uchazeče s průměrem 1,70 včetně a s dobrým umístěním v národních či mezinárodních soutěžích (spotovní, akademické, umělecké) více zde.

Shrnutí proč vybrat právě tuto fakultu.

 • Reformovaný systém výuky. Více se o něm dozvíš zde (podrobný studijní plán). Propojuje problematiku a umožňuje tak pochopit širší souvisloti

 • Pravidelné umisťování na předních příčkách žebříčků vysokých škol

 • Fakulta se snaží nabírat méně studentů. Nabízí tedy také rodinné prostředí. Vztahy mezi studenty a učiteli jsou bližší a přátelštější než na jiných velkých fakultách

 

Pokud by jsi si chtěl přečíst co o fakultě píší její studenti na svých blozích, tak vybrané blogy najdeš zde.