Bezpulsová elektrická aktivita (PEA – pulsless electric activity)

  • bezpulsová elektrická aktvita je elektrická aktivita srdce, při které je nehmatný puls -> chybí tedy aktivita mechanická
  • často vzniká pokud je narušena mechanika stahu, myšleno tedy hypovolémie, plicní embolie, obstrukce výtoku levé komory, tenzní pneumotorax, tamponáda atd.
  • symptomy: hypotenze, neměřitelná saturace, nehmatný puls, prodloužení kapilárního návratu nad 4 s
  • na ekg je rozmanitý obraz, většinou chaotická křivka s nevýraznými spíše užšímy komplexy (pozměněného tvaru ne jako QRS)
  • léčba: zahaj KPR, PEA patří mezi nedefibrilovatelné rytmy, adrenalin podat co nejdříve 1 mg i.v. poté pokračovat po 3 – 5 minutách