Frank – Starlingův zákon

Frank- Sterlingův popisuje sílu kontrakce. Udává, že síla kontrakce je přímo úměrná napnutí svalových vláken.

O Frank- Starlingovo zákonu mluvíme zejména ve vztahu k srdečnímu svalu a síle stahu. Upraveně na tuto situaci tedy říká že čím je srdeční sval více natažen tím silnější bude kontrakce.

Křivka Frank- Starlingovo zákona se však v extrémním napětí vláken oplošťuje a síla kontrakce klesá. Srdce které je tedy dlouho přemáháno (přepínáno) trpí snížením síly kontrakce. Snížená síla kontrakce znamená nižší tepový objem a tedy i nižší srdeční výdej. A nižší srdeční výdej znamená sníženou dodávku kyslíku do tkání. Tuto situaci pak můžeme ozančit jako srdeční selhání. K tomuto scénáři nejčastěji vede arteriální hypertenze.

K Frank- Starlingovu zákonu se pojí ještě další pojmy. Preload a Afterload.

  • Preload (předtížení) je síla kterou je srdce rozepínáno. Velikost síly popisujeme v jejím vrcholu, těsně před zahájení stahu. Dá se tedy popsat jako napnutí vláken srdce na konci diastoly (enddiastolický objem).
  • Afterload (dotížení) je síla, kterou musí srdce stahem překonat aby vypudilo krev. Jedná se tedy o odpor kladený levé komoře.

Advertisement