Erytropenie

erytropenie – pokles počtu červených krvinek (analogicky i další názvosloví jako např. trombocytopenie atd. -> -penie = pokles)