Arteriomegalie

Jedná se o stav, kdy je arterie, potažmo aorta, dilatovaná v celém svém průběhu a to o více jak 50% průměru, který by měla fyziologicky mít. Celkový rozměr tedy můžeme vyjádřit jako 150% a více.