Systémové mykózy

Systémové mykozy nejčastěji tvoří rody Candida, Cryptococcus a Aspergilus.

Kandidózy

Infekce je často endogenní a je spjena s určitými rizikovými faktroy jako je neutropenie, centrální žilní katetr, dlouhá antibiotická terapie a diabetes mellitus.

Nejčastěji jsou původci kandidoz rody C. albicans, C krusei a C. tropicalis.

Dle klinických projevů se rozdělují do 4 velkých supin…

 1. kožní
 2. systémové
 • v souvislosti s přítomností infekce CŽK
 • často při podávání výživy i.v. (roztoky cukrů)
 • může být jako neonatální kandidoza
  • ARDS, sepse, erytém, pustuly
 1. slizniční
 1. diseminovaná sepse

Diagnostikujeme opakovanou hemokultivací. Předpokladem pro uvažování kandidové systémové infekce je predisponující faktor.

Terapií je podání flukonazolu nebo amfotericinu B.

Kryptokokózy

Člověk se infikuje nejčastěji vdehcnutím kontaminovaného vzduchu. Kyprotokoky vykazují afinitu k plicní tkáni a CNS.

Kryptokoky tvoří zejména pneumoniae s nespecifikým obrazem. Při diseminaci se nejčastěji vyvíjí chronická meningitida. Projeví se jako horečka, bolesti hlavy a někdy poruchy vědomí.

klinicky

 • pneumoniae s nespecifickým obrazem, často jednostranně
 • meningitida (bolest hlavy, horečka, porucha vědomí -> chronický průběh)

Diagnostikujeme opět u predisponujících pacientů Zejména pacienti s poruchou buněčné imunity (HIV+, pacienti s lymfoproliferacemi, SLE). Je možný průkaz stěnového polysacharidu neb přímo průkaz původce v krvi a livkoru. Likvor má typicky zvýšenou bílkovinu, výšený počet buněka a sníženou glukozu.

V terapii nasazujeme flukonazol. U meningitidy a těžkých forem můžeme podat v iniciální terapii amfotericin B.

Aspergilózy

Vstupní branou bývají plíce, kam se dostanou vdechlé části aspergila. Aspergilus je invazivní a u osob s poruchou buněčné imunity může dojít k diseminaci.

Aspergilus ohrožuje člověka rovněž svou tvorbou mykotoxinů.

Systémové onemocnění aspergilem často začíná jako těžká aspergilová pneumoniae. Dochází poté k diseminaci a onemocnění se projeví postižením CNS, jako endokarditida a postižení kůže nebo osteomyeilitida.

Diagnostika se opírá o mirkoskopický průkaz hyf aspergila v odebraném materiálu (BAL nebo biopsie). Hyfy jsou septované.

Terapie spočívá v podání amfotericinu B.

Advertisement