Diferenciální diagnostika žloutenky hepatálního původu

nekonjugovaný bilirubin -> k jeho zvýšeným hlaidnám dochází při velké nabídce nebo snížené utilizaci játry

konjugovaný bilirubin -> je dobrým markrem poškození jaterních buněk s porušením exkrece, zejména pak jeho přítomnost v moči ukazuje velmi senzitivně na poškození jaterní buňky

AST -> nespecifický ukazatel poškození buňky

ALT -> specifičtější markery poškození jaterní buňky (hodnotíme poměr ALT:AST, pokud je poměr vyšší jedná s velkou pravděpodobností o jaterní postižení)

GMT -> senzitivní marker cholestázy či steatozy nebo obstrukce (výrazně vysoké u alkoholového poškození)

Běžně nabíráme markery akutních virovích hepatitid k vyloučení této etiologie.

Dále provádíme vyšetření USG k vyloučení či nalezení ložiskového postižení jater.

Možné nejčastější infekční etiologie ikteru…

 1. viry
 • akutní hepatitidy (A – E)
 • EBV, CMV
 1. bakterie
 • leptospiroza
 • břišní tyfus
 • legioneloza
 1. paraziti
 • malárie
 • amebová hepatitida
 • viscerální leishmanioza
 • jaterní schistosomiása
Advertisement