Meningeální syndrom

Popisujeme jako projevy meningeálního dráždění. Zásadním je bolest hlavy, vomitus bez nauzey, světloplachost, spasmy šíjových a zádových svalů. Popisujeme opozici šíje – vázne předklon hlavy, spine sign, příznak Brufzinského či Kernigův příznak. V etiologii nejčastěji neuroinfekce a krvácení.

Advertisement