Léze parietálního laloku

Zde popisujeme dvě varianty, které se liší zasažením dominantní a nedominantní hemisféry. Při zasažení dominantní hemisféry můžeme zjistit, že pacient trpí apraxií a asterognosií (nepozná předmět po hmatu). Zároveň se často objevuje Gerstmanův syndrom (akalkulie, porucha vnímání pravo- levo a porucha vnímání schématu těla). Při lézích nedominantní hemisféry je porušena orientace, schopnost rozpoznat pravo a levo. Příznaky mohou progredovat až do neglect syndromu (pacient ignoruje jedno stranu těla i prostoru, vnímá ji jako cizí).

Advertisement