Odlišnosti fyziologie dětí ve vztahu k anestezii

 • nižší kontraktilita myokardu – dětský myokard obsahuje méně kontraktilních vláken
  • pozor na ionotropně působící léky (thiopental)
  • děti zvýší tepový objem pouze zvýšením frekvence -> bradykardie musí být řešena bez prodlení
 • vyšší dráždivost vagových zakončení
  • i menší inzult může vyústit ve významnou bradykardii -> anestezie by tedy před možným podrážděním měla být dostatečně hluboká
 • dechové centru nemusí být zcela vyzrálé a regulace dýchání není dokonalá
  • pozor na léky jejichž působení regulaci dýchání dále narušuje
  • nejen sufentanyl a další opiáty ale také benzodiazepiny, za určitých okolností také ketamin (zejména v kombinaci s opiáty nebo benzodiazepiny), zcela raritně může útlum také způsobit sevofluran
 • dýchání je převážně brániční, žebra jsou v inspiračním postavení
  • FRC je nižší – nízké zásoby kyslíku
  • spotřeba kyslíku je větší -> je nutné mít dostatečnou alveolární ventilaci
 • odlišná stavba dýchacích cest
  • relativně větší kořen jazyka -> může být obtížná OTI
  • volnější měkké patro -> horší udržení průchodných dýchacích cest
  • vysoce postavená epiglotis
  • nejužší místo trachei je pod hlasivkami
  • relativně větší hlavička vyžaduje při intubaci podložení ramének
 • děti mají také větší podíl vody v organismu -> ovlivněna distribuce léků
  • zvýší se distribuční podíl léků rozpustných ve vodě
  • hladiny volného léku jsou větší díky nižší vazebné schopnosti dětského albuminu
 • zvýšená propustnost hematoencefalické bariéry
 • eliminace léků je ovlivněna zralostí jaterní tkáně a zralostí ledvin -> plný nástup lze předpokládat od 6 měsíců věku
 • pomalá myelinizace pochev motorických nervů -> paraplegie u malých dětí po epidurální blokádě
Advertisement