Dysdiadochokineze

dysdiadochokineze – nemožnost vykonat protichůdné alterující pohyby (pronace/supinace)