Syndrom tukové embolie u ortopedických výkonů

 • jedná se o stav, kdy dojde k ulvonění většího množství tukových částic do krevního oběhu
 • původ tukových částic není zcela objasněn, nyní jsou v úvahu dvě teorie
  • jedná se o tuk pocházející z buněk kostní dřeně, který do oběhu přestupuje póry v cévách vyživujících dřeň
  • jedná se o chylomikrony, které po změně metabolismu agregují a tvoří větší volné mastné kyseliny
 • bez ohledu na původ, klinický obraz je shodný
 • zvýšená hladina tukových částic působí toxicky na alveolo kapilární membránu a produkuje tak vazokativní aminy a prostangladiny, které mohou vést k rozvoji ARDS
 • podobná situace se odehrává i v cévách zásobující CNS a proto do obrazu tukové embolie patří rovněž poruha vědomí
 • celou situaci zhoršuje prohubující se hypoxie (způsobena ARDS)
 • dalším výrazným klinickým znakem jsou petechie, které se mohou objevit na typicky na hrudníku, horních a dolních končetinách a spojivkách
 • k rozvoji tohoto syndromu dochází typicky 1 – 3 dny od inzultu, nejprve se projeví mírná hypoxie a dyspnoe s normálním RTG plic, na ekg mohou být známky ST- depresí, později se obevuje těžká hypoxie a na RTG známky četných plicních opacit
Advertisement