Wolf- Parkinson- Whiteův syndrom

Jedná se zvláštní poddruh supraventrikulární arytmie kdy dochází k preexcitaci části myokardu komor přítomnou spojkou. Tu označujeme jako akcesorní dráha. Typická je deformace intervalu PQ na EKG.

Užití léků zpomalujících vedení vzruchu v AV uzlu zvyšuje riziko přechodu do komorové tachykardie. Zde se doporučuje užití propafenonu nebo soltalolu. V život ohrožujících případech lze využít elektrickou kardioverzi.

  • preexcitace přítomnou akcesorní drahou
  • nelze využít léků zpomalujících převod přes AV uzel
  • doporučeno je užití solatalolu nebo propafenonu
Advertisement