Celkový vliv spinální anestezie na pacienta

Krevní oběh

  • blok pregangliových sympatických vláken způsobí jeho menší aktivitu v blokované části -> vazodilatace -> pokles tlaku (vždy je dobré mít hydratovaného pacienta, již na začátku si připravíme efedrin, nečekáme na změření tlaku, prvními příznaky poklesu tlaku je nevolnost -> podáme 5 – 10 mg efedrinu)
  • zároveň se projeví reflexní vazokonstrikce v oblasti nad blokádou
  • pokud blok dosáhne úrovně Th-1 až Th-4 dojde rovněž k vyřazení nervii cardiales a dochází k poklesu tepové frekvence (a poklesu tlaku) -> pacient je náchylný na změny cirkulujícího objemu

Dechová aktivita

  • významná je paréza bránice která vede ke snížení FRC -> menší zásoba kyslíku -> vyšší vliv nedostatečné ventilace
  • při bloku nad úrovní Th3 je patrný i pokles vitální kapacity plic a to až o 20%

Močový měchýř

  • je blokován svěrač měchýře a není dostatečně relaxován, moč se může retinovat, proto vždy cévkovat

Nadledviny

  • tím, že je vyřazeno vnímání bolesti je utlumena produkce katecholaminů nadledvinkami (blok sympatiku)
  • Produkce glukokortikoidů ovlivněna není, ta je zprostředkována vagem

Střevo

  • blokací sympatiku ve splanchniku dojde k převládnutí parasympatiku -> zvýšená peristaltika, střevo je užší a kontrahované
  • splachnikus má dilatované cévy a střevo je více prokrvené
Advertisement