Ticagrelor (Brilique)

Jedná se o nové thienopyridinové léčivo. Váže se na receptor P2Y megakaryocytů. Jeho vazba je reverzibilní. Tím se odlišuje od hojně používaného clopidogrelu. Působí ihned, jedná se totiž o již účinnou látku, což je další rozdíl od clopidogrelu. Pokud pacient před chirurgickým výkonem užívá ticagrelor měli bychom zvážit vysazení a to nejméně 5 dní před výkonem. To se samozřejmě netýká pacientů kde je vysazení kontraindikováno. Velkou skupinou jsou pacienti se zavedeným koronárním stentem. Perioperační farmakoterapie u těchto pacientů je rozebrána zvlášť zde. Velkou výhodou ticagreloru je dostupnost antidota, které se jmenuje Brilinta.

Advertisement