Cefalosporiny

Jedná se o baktericidní antibiotika spadající do skupiny beta laktamových antibiotik. Fungují tedy na principu vazby na B- laktamový kruh. Jedná se o jednu z nejoblíbenějších skupin ATB a to zejména díky jejich širokému spektru, nízké toxicitě a snadnému podávání.

Díky jejich extrémně vysoké vazbě na bílkoviny jsou účinné pouze extracelulárně. Vysokých koncentrací dosahují v tekutinách. V tkáních pak mají koncentrace nižší. Vylučují se převážně ledvinami.

Mezi nežádoucí účinky patří zejména alergické reakce. Někdy mohou dělat hematotxicitu či krvácivé projevy. Jedná se však o velmi vzácně nežádoucí účinky.

Spektrum účinku se liší dle generace. Lze říci, že čím vyšší generace tím je spektrum účinku posunuto ke gram negativním bakteriím. Účinek nemají na intracelulární patogeny.

Klinicky se indikují zejména na respirační infekce a urogenitální infekce. Pokud indikujeme parenterální podání jedná se nejčastěji o závažnější stavy jako je např. sepse.

Přípravky

 1. generace
 • cefazolin
  • u respiračních onemocnění
  • 1 g á 6 hod, děti 100 mg/kg/den
 1. generace
 • cefuroxim
  • respirační, urogenitální, epiglotitida, měkké tkáně
  • 1 g á 6 hod, děti 100 mg/kg/den
 1. generace
 • cefotaxim
  • závažné infekce a sepse, neuroinfekce
  • efekt lze zesílit kombinací s aminoglykosidy
  • 4x 3 g, děti 400 mg/kg/den
 • ceftriaxon
  • dlouhý biologický poločas
  • 2x 3g, děti 100 mg/kg/den
 1. generace
 • cefepim
  • léčba závažných nozokomiálních infekcí
  • sepse v podmínkách intenzivní péče jako empirická volba