Vyšetření acidobazické rovnováhy

Acidobazickou rovnováhu vyšetřujeme nejčastěji dle ASTRUPa. Od toho se také toto vyšetření nazývá ASTRUP. Dnes již nemá moc společného s tím, jak bylo kdysi navrženo, nicméně toto označení se natolik vžilo se používá stále. Celý proces dělíme na dvě části – preanalytickou a analytickou.

Preanalytická část

K vyšetření ABR je nejvhodnější krev arteriální. Využívá se však i krev tzv. arterializovaná (krev z bříška prstu, který před odběrem masírujeme abychom co nejvíce zvýšili průtok). Pokud pro vyšetření chceme využít krev venózní, musí být tato krev odebrána z centrálního venózního katetru.

Krev musí být odebrána tak, aby nedošlo ke kontaktu se vzduchem. Odebraná krev by měla být zpracována co nejdříve, nejpozději však do 15 minut. V žádance musíme uvést jak byla krev odebrána. Jako antikoagulans využíváme lithium- heparin.

Analytická část

Při zpracování krve se využívá automatického vyhodnocení.

 • pH
  • 7,36 – 7,44 (acidémie, alkalémie)
 • pCO2
 • hydrogenuhličitany (HCO3-)
  • informe nos o metabolické složce
  • přebytek je charakteristický pro alkalózu
  • úbytek charakterizuje acidózu
 • base excess
  • označuje nám množství silné kyseliny nebo zásady, které by bylo potřeba přidat ke vzorku krve aby pH bylo 7,4
  • záporný u acidozy
  • kladný u alkalozy

Pouze pH a pCO2 jsou opravud měřeny. Ostatní parametry ABR jsou pouze dopočítávány. Jak hodnoty interpretovat a projevy poruch ABR zde.

Advertisement