Anémie – klasifikace, etiopatogeneze, symptomatologie

Anémie můžeme dělit podle několika kritérií. Prvním jest jak morfologicky anémie vypadá. V tomto dělení popisujeme velikost krvinky a její “denzitu” v mirkoskopu. Druhé dělení vypovídá o příčině vzniku anémie. Vzhledem k tomu, že každé dělení má své opodstatnění je potřeba znát obě dvě a v praxi je kombinovat.

Morfologické dělení

 • normocytární
  • aplastická anémie, krvácení
 • mikrocytární
  • chronické onemocnění
  • sideropenická anémie
  • sideroblastická (porucha zabudování Fe – při jeho dostatku)
  • thalasemie
 • makrocytární
  • nedostatek B12
 • normochromní
  • krvácení
 • hypochromní
  • sideropenická
  • sideroblastická
  • thalasemie
 • hyperchromní
  • nedostatek B12 nebo kys. listové (perniciozní)

Dělení dle etiologie

 • ze zvýšených ztrát
  • hemorrhagie
  • hemolytická anemie
   • enzymopatie
   • hemoglobinopatie (thalasemie, srpkovitá anémie)
   • poruchy tvaru ery (sférocytóza)
   • hypersplenimus
   • toxická hemolýza
 • ze snížené produkce
  • nedostatek erytropoetinu (chronické renální selhání)
  • nedostatek Fe, B12, kys. listové
  • útlum kostní dřeně (aplastická anémie, myelodysplázie)

Projevy

 • samozřejmě se liší dle etiologie
 • obecně lze shrnout, pokud půjde pouze o izolované postižení červené řady tak bude dominovat dyspnoe, hypoxie tkání
 • při hemolýze bude hemolytický ikterus
 • může být hemoglobinurie (paroxysmální noční hemoglobinurie)
 • při útlaku více řad (aplastická anémie) budou i častější infekty a krvácivé projevy

Diagnoza

 • diagnozu děláme dle anamnézy a krevního obrazu
 • projevy mohou být zvýšený počet infektů, krvácivé stavy, dušnost
 • splenomegalie

Léčba

 • léčíme základní příčinu pokud lze
 • suplementace faktorů (Fe, B12, kys. listová)
 • transplantace kostní dřeně (aplastická anemie, MDS…)

snimek-obrazovky-2017-02-21-v-22-54-53

Advertisement