Vznik edému

Edém neboli otok může vznknout třemi základními mechanismy. Jedná se o poškození buňky, zvýšení hydrostatického tlaku a snížení tlaku osmotického. Podle toho edém dělíme do tří skupin dle etiologie na osmotický, vazogenní a cytotoxický.

 • cytotoxický
  • pokud dojde k apoptoze buněk tak se vlivem místního zánětu bude v okolí shromaždovat voda a dojde k otoku dané oblasti
  • zároveň je zánětlivými faktory způsobena vyšší propustnost cévní stěny
 • vazogenní
  • zde máme na myslí zejména zvýšení hydrostatického tlaku, to může být na podkladě vazokonstrikce či obstrukce ve směru toku krve -> síla působící na stěnu cévy tak bude vyšší a bude docházet k vyšší filtraci tekutiny
 • osmotický
  • vzniká na podkladě snížení množství osmolarity séra -> úbytek bílkovin (hypoalbuminemie)
Advertisement