Mozková smrt

K mozkové smrti dochází pokud dojde k ukončení veškeré mozkové aktivity. Projeví se jako vyhaslé reflexy. Pacient spontánně nedýchá, fotoreakce není přítomna, reakce na algické podněty je nulová. K prokázání mozkové smrti využíváme CT angiografii, kdy prokazujeme zástavu průtoku krve mozkem nebo evokovoané sluchové potenciály kdy prokazujeme, že nedochází k přenosu zvukových vjemů. Je rovněž možné použít Doplerovské zobrazení mozkových cév lékařem s certifikací této metody. Mozková smrt se považuje za smrt jedince.

Advertisement