Varovné znamení a jejich podklady

Tyto znamení nemusí být vždy nádorového původu, nicméně jejich výskyt může být právě příznakem nádorového procesu.

 1. změny (morfologické) – zduření orgánu, změna barva kůže atd.
 2. změny mateřských znamének
 3. nehojící se defekty (kůže, sliznic)
 4. dysfágie
 5. změna hlasu, chrapot
 6. trávicí obtíže
 7. změny při močení/ stolici
 8. trvající dráždivý kašel
 9. opakované infekty na jedné straně
 10. nepravidelná menstruace
 11. mimomenstruační krvácení

12. krvácení obecně, bez příčiny

….a vesměs vše další co člověka jen napadne. Bolest však není prvotním příznakem. U většiny nádorů až v pozdějších stádiích onemocnění.

– nejprve bývají příznaky lokální až poté celkové
– u dětí častěji příznaky celkové již v počátcích (dáno biologií nádorového bujení) -> neprospívání, bledost, plačtivost/ neklid

Příznaky jednotlivých nádorů

nádory CNS

– intrakraniální hypertenze – bolest hlavy, vomitus, letargie
– bolest hlavy
– psychické změny (1/3 pacientů s náhlou změnou psychického stavu má nádor CNS)
– poruchy motoriky
– oftalmologické příznaky (poruchy vizu, diplopie, výpadky zorného pole)

studujmedicinu.wordpress.com

nádory oka (retinoblastom)

– strabizmus
– leukokorie (statisticky jde zachytit již 3 měsíce před dalšími příznaky) – exoftalmus a porucha motility bulbu

nádory jater

– hepatomegalie
– bolest
– horečka
– poruchy srážlivosti, otoky – ikterus

neuroblastom

– borůvkové děti (typický kožní projev)
– bolesti kloubů
– hematomy (periorbitálně)
– hornerova trias (mioza – zužení zornice, ptoza a enoftalmus)

Advertisement