Neglect syndrom

Jedná se o poruchu na podkladě léze v parietálním laloku v oblasti gyrus angularis. Klinicky se projevuje opomíjením jedné poloviny těla pacienta. Při těžších případech může opomíjet i prostor. Vyšetřujeme testem, kdy požádáme pacienta, aby nakreslil ciferník. Pacient nakreslí pouze polovinu. Léze je vždy kontralaterálně k opomíjené straně. Většinou dochází k postižení nedominantní, tedy pravé hemisféry a jedná se o neglect sy vlevo.

Advertisement