Virové hepatitidy s fekaorálním přenosem

Hepatitida A

Nejčastější hepatitidou s fekaorálním přenosem u nás je hep. A. Přenáší ji malý nebalený RNA virus.

Virus se přenáší fekaorální cestou (špinavé ruce, ale i kontaminovaná voda či potrava -> vznik epidemií). Nemocný vylučuje virus ještě 14 dní po vzniku příznaků. Infekčnost je nejvyšší právě koncem této doby. Incidence je v posledních desetiletích v ČR velmi nízko maximálně 300 případů á rok.

Vir není cytopatický a k poškození buněk dochází vlastní imunitní reakcí na přítomnost viru.

Protilátky po prodělání onemocnění zůstávají doživotně. Imunita vůči nemoci je doživotní. V populaci se vzácně objevují relapsy onemocnění, avšak mechanismus není zatím objasněn.

Klinicky se nemoc manifestuje jako zažívací potíže a horečka tzv. prodromální stádium. Často bývá subfebrilie a nechutenství popřípadě také nadýmání. U dětí probíhá hep. mírněji, často asymptomaticky. U dospělých průběh může být spojen se žloutenkou.

Diagnostika se opírá o klinický obraz (horečka, nechutenství, kontakt s nakaženou osobou, cestovatelská anamnéza, žloutenka). V krevním obraze typicky nalézáme zvýšené ALT (100x) a AST. Potvrzení však visí na serologii a průkazu protilátek IgM, které značí akutní infekci.

Terapie je symptomatická. Ordinujeme šetřící dietu, klid na lůžku a lze přidat podpůrnou léčbu (hepatoprotektiva – sylmarin).

Hepatitida E

Jedná se opět o neobalený, malý RNA virus. K přenosu dochází shodně jako u hepatitidy A (tedy fekaorální cestou špinavými rukami, kontaminovanou vodou či potravinami). Virus se mimo jiné může přenášet i transplacentárně a pokud k tomu dojde je pravděpodobnost potratu, porodu mrtvého dítěte vysoká.

V ČR se jedná zejména o importované případy z Indie, Egypta a Pákistánu.

Patogeneze není známa, není známo ani jestli dochází k udržení imunity celoživotně. Někteří autoři tvrdí, že reinfekce má těžší průběh než primo infekce a imunita po prodělané infekci není žádná.

Klinicky se manifestuje jako hepatitida A (trávicí obtíže -> nechutenství, nadýmání, nespecifické bolesti břicha; celkové příznaky -> horečka, žloutenka), avšak mívají těžší a delší průběh.

Diagnostika se opírá o průkaz anti- HEV protilátek metodou ELISA.

Terapie je symptomatická.

Advertisement