Resuscitace těhotné

Resuscitací těhotné se zabývají i nejaktuálnější doporučení pro resuscitaci (ERC 2015). Resuscitace těhotných se v mnohém vůbec neliší od resuscitace netěhotných.

Nejdůležitějším krokem při resuscitaci nemocné je indentifikovat zástavu oběhu. Zástavu oběhu identifikujeme hmatáním pulzací a.radialis a a.carotis. Dalším důležitým krokem je ihned po indentifikaci zástavy oběhu zahájit KPR.

Během resuscitace těhotné je důležitá rovněž monitorace plodu (CTG).

Během resuscitace bychom se měli vyvarovat podávání oxytocinu, jelikože je ionotropně negativní a způsobuje vazodilataci.

 1. zahájit nepřímou srdeční masáž
  • deviace dělohy -> podložení těhotné pod pravým bokem, náklon 15°- 30° doleva -> uvolnění dolní duté žíly a zlepšení žilního návratu
  • EKG -> až 60% příčin zástavy oběhu je komorová fibrilace (defibrilovatelný rytmus)
  • tekutinová výzva / zajistit i.v. vstup
 2. volat resuscitační tým a neonatologa
 3. resuscitační tým dále přebírá resuscitaci těhotné
 4. zajištění dýchacích cest (OTI) -> náledně UPV
  • UPV -> 10 dechů za minutu, 100% kyslík s vysokým průtokem
  • měření etCO2 je zlatým standardem při resuscitaci v nemocnici
 5. analýza rytmu
  • defibrilovatelný rytmus -> defibrilace (bifázický výboj 150J)
  • nedefibrilovatelný -> 1 mg adrenalinu, zapláchnout fyziologickým roztokem
 6. Okamžitě po výboji pokračujeme v KPR
 7. analýza rytmu každé 2 – 4 minuty
  • defibrilovatelný rytmus -> defirbilace (bifázický výboj 150 – 360J – zvýšení energie v druhém a následujících výbojích)
  • nedefibrilovatelný -> 1 mg adrenalinu
 8. Okamžitě po výboji pokračujeme v KPR
 9. pokud není obnoven oběh do 5 minut od stanovení diagnozy zástavy oběhu přistupujeme k emergentnímu císařskému řezu (bez transportu na sál, tedy klidně na lůžku)
 10. po třetím neúspěšném výboji podáme 1 mg adrenalinu
 11. adrenalin podáváme každé 3 – 5 minut
 12. po 3. neúspěšném výboji podáme amiodaron 300 mg
 13. kroky 7 – 8 opakujeme až do obnovení spontáního oběhu, návratu vědomí… nebo nejméně 15 minut
Advertisement