Poiserův efekt

Poiserův efekt popisuje jev, kdy dojde k ultačení aorty a jejich větví těhotnou dělohou a vlivem snížené perfuze distálně od komprese vzniká disstres plodu.