Klinické dělení infarktu myokardu

Klinicky dělíme infarkt myokardu do 3 typů. Podrobněji rozebraná problematika infarktu myokardu zde.

 • infakrt myokardu 1. typu
  • tento typ je způsoben aterosklerotickým postižením koronárních tepen, patologie začíná obvykle rupturou aterosklerotického plátu a následnou trombózou dané koronární tepny

 • infarkt myokadrdu 2. typu
  • tento typ je způsoben nerovnováhou mezi dodávkou kyslíku a spotřebou kyslíku myokardem
   • např. vazospazmus, porucha oxygenace, neaterosklerotická koronární disekce
 • infakrt myokardu 3. typu
  • tento typ vyčleňuje skupinu pacientů s náhlou smrtí, kde předpokládáme kardiální příčinu, pokud se při pitvě prokáže např. trombus v koronární tepně typ infarktu bychom měli reklasifikovat jako typ 1
  • nejdůležitější pro praxi je pro nás odlišit typ 1 a 2
Advertisement