Toxická reakce na lokální anestetikum

Jedná se o reakci způsobenou podáním lokálního anestetika přímo do cévního řečiště nebo překročením maximální dávky a zvýšeným vstřebáváním. Maximální dávka lokálního anestetika je 2 mg na kg t.hm.

Lokální anestetikum působí zejména na kardiovaskulární systém a na CNS. Postihuje samozřejmě i další orgánové systémy, ale hlavní péči věnujeme právě těmto dvoum.

Symptomy: prvními symptomy jsou euforie, kovová chuť v ústech, kvalitativní poruchy vědomí, může progredovat porucha vědomí až křeče, vyjádřeny jsou různé arytmie (bradykardie, prodloužené QT, tachykardie…), přítomna může být jak hypotenze tak hypertenze

Léčba: toxickou reakci léčíme podáním intralipidu, počáteční bolus je 1,5 ml na kg tj na 70 kg pacienta 100 ml, dále pokračujeme infuzí rychlostí 0,25 ml kg a minutu tj cca 1l na hodinu u 70 kg pacienta (70 x 0,25 X 60 = 1050), pokud se projeví křeče záchvat terminujeme podáním bolusu midazolamu 5 mg

Advertisement