Hematemeza

hematemeza – zvracení krve, nebo zvratky s příměsí krve (z horní části GIT)