Epidemiologie a klinický obraz brucelózy, leishmaniózy, schistosomiázy

Brucelóza

Původcem onemocnění jsou druhy rodu Brucella. Výskyt hlavně ve středomoří, Africe a na Arabském poloostrově. Dříve byla i u nás. K přenosu onemocnění dochází vdechnutím, potravou nebo porušenou pokožkou či přes spojivku.

 • vdechnutí
 • porušenou kůží / spojivkou
 • kontaminovanou potravou
 • pohlavním stykem

Klinicky se nemoc projevuje jako tzv. Bangova choroba. Patognomické jsou horečky a páchnoucí pot. Přidává se také nechutenství a únava s bolestmi svalů a kloubů.

 • páchnoucí pot
 • horečky
 • nechutenstvví, cefalea, myalgie, atralgie

Leishmanióza

Původcem je intracelulární parazit rodu Leishmania. Rozlišujeme dvě formy leishmanioz, viscerální a kožní. Vektorem onemocnění je bodavý hmyz (komár rodu Phlebotomus).

 1. viscerální -> Indie, Nepál, Brazilie
 2. kožní -> Středomoří, Afrika, Střední východ

Klinicky se leishmanioza projeví jako

 1. viscerální (připomíná lymfom)
 • horečka
 • hepatosplenomegalie
 • lymfadenopatie (generalizovaná)
 • únava, noční poty
 1. kožní
 • makula / papula (vstup po bodnutí hmyzem)
 • často sekundární infekce vředu
 • regionální zduření uzlin

Schistosomiáza

Jedná se o další onemocnění vyvolané parazitem. Nachází se zejména v Egyptě a Středomoří. Po malárii je druhým nejvýznamnějším onemocněním importovaným z tropů. Schistosomy pronikají kůži nebo močovou trubicí do močového měchýře a poté přes jeho stěnu dále. K nákaze dochází při koupání ve sladké vodě.

Klinicky se nákaz projeví horečkou, bolestmi břicha, atralgií a vyrážkou. Mluvíme o tzv. Katayamském syndromu. Močová schistosomiasa se projeví dysurií, hematurií a může progredovat až v ca moč. měchýře.

Katayamský sy -> horečka, atralgie, bolesti břicha, průjem, vyrážka

močová schistosomiasa -> dysurie, hematurie

Advertisement