Preeklampsie a eklampsie

Jedná se o stav kdy je těhotenstvím indukovaná hypertenze a proteinurie. Stav je definovaný jako přítomnost systolického tlaku nad 140 mmHg nebo diastolicého tlaku nad 90 mmHg ve dvou měřeních, které mají časový rozestup alespoň 4 h u žen po 20 gestačním týdnu s předchozí normotenzí, doprovázeného proteinurií (300 mg/ den a více). Takto definovaný stav nazýváme preeklampsie. Pokud se k již zmíněnému stavu přidají křeče stav nazýváme jako eklampsie.

 • preeklampsie
  • systolická hypertenze 140 mmHg a více / diastolická hypertenze 90 mmHg a více
  • proteinurie 300 mg/ den a více
 • eklampsie
  • systolická hypertenze 140 mmHg a více / diastolická hypertenze 90 mmHg a více
  • proteinurie 300 mg/ den a více
  • křeče

Dalším pojmem úzce spjatým s tímto stavem je HELLP syndrom. HELLP syndrom označuje výše zmíněný stav s hemolýzou, zvýšenými jaterními amilázami a nízkým počtem trombocytů.

Preeklampsie se vyskytuje až u 7% těhotných, eklampsie je mnohem více vzácná, avšak její mortalita je vysoká. Na celkovém počtu úmrtí spojených s těhotenstvím a porodem se podílí 40%. Preeklampsie vzniká na podkladě vaskulární disfunkce placenty -> nejspíše jsou vadné některé transkripční faktory a dochází ke špatné formaci a cév placenty.

Základem léčby preeklampsie je klidový režim, sedace paceintky, nasazení antihypertenzní terapie, doporučuje se rovněž podávat kortikoterapii po dokončení 33 gestačního týdne.

Pokud dojde ke zhoršení stavu (těžká hypertenze -> tj 160/110 a více, těžká proteinurie 5g/den a více nebo křeče) je jedinou možnou léčbou ukončení těhotenství.