Bulbární syndrom

Nastává při lézi hlavových nervů IX. až XII. a projevuje se chabou parézou jazyka, parézou polykacích svalům a poruchou řeči. Ověříme díky vyhaslému dávivému reflexu a vyhaslému masseterovému relfexu. Zároveň můžeme sledovat pokleslé měkké patro.
(dysartrie, dysfagie, atrofie jazyka, fascikulace jazyka)

Advertisement