Noradrenalin

  • jedná se o hlavní neurotransmiter sympatického nervového systému
  • má tedy účinky jak na alfa tak i beta receptory
  • nejvíce vyjádřený je však účinek na alfa receptory v cévním řečišti kdy zvyšuje periferní cévní rezistenci
  • dále účinkuje na beta 1 a téměř žádný účinek nemá na beta 2 receptory
  • po podání dojde tedy účinkem na alfa adrenergních receptorech k zvýšení periferní cévní rezistence a malým účinkem na beta adrenergních receptorech k zvýšení tepové frekvence -> nicméně vzestupem periferního tlaku reflektoricky dochází k bradykardii proto jeho účinek na beta receptorech nemusíme poznat
  • užití zejména jako vazopresor druhé volby (vazopresor první volby zůstává efedrin)
  • pokud zahájíme podporu oběhu noradrenalinem jeho vysazení musí být pozvolné, jinak hrozí riziko náhlé hypotenze
  • způsob podání -> kontinuální 5mg/50 ml 5% glukózy
  • ředění se doporučuje do 5% glukózy, pokud bychom ředili do FR dochází k jeho rychlejší oxygenaci a ztrácí účinnost
Advertisement