Žlutá zimnice a hemoragické horečky

Žlutá zimnice

Původcem onemocnění je virus žluté zimnice. Vyskytuje se v úrovni tropů v Africe a Americe.

Klinicky má nemoc dvě stádia. Červené a žluté. Pokud je průběh lehký onemocnění končí do tří dnů a neprokačuje dále. Pokud je průběh těžší přichází po červeném stadiu, stadium žluté. Mezi oběma stadii je stadium remise trvající max dny. Průběh nemoci je tedy také dvoufázový.

 1. červené stádium
 • horečka, únava, slabost
 • zarudnutí v obličeji
 • jazyk na okrajích červený uprostřed povleklý
 • spojivky jsou překrvené sitě rudé
 1. žluté stádium
 • horečka s bradykardií
 • hepatální ikterus
 • albuminurie
 • oliguri / anurie

Diagnostika je založena na anamnéze. Jendá se o osoby neočkované, jež se vrátili z endemických oblastí. Zbytřit bychom pokud nalezneme u těchto osob právě albuminurii.

Terapie je symptomatická.

Patří mezi povinně očkované cestovatelské očkování. Očkuje se jednou za život.

Hemoragické horečky

Původce lez rozdělit do čtyř čeledí Arenaviridae, Filoviridae, Flaviridae a Bunyaviridae. Všechny virové hemoragické horečky patří do onemocnění s typickou ohniskovostí. Jsou vázány na přítomnost zvířecího rezervoáru. K přenosu může dojít i interhumánně skrze lidské sekrety (krev).

Podkladem patogenez hemoragických horeček je vaskulitida. U horečky Dengue se zdůrazněji velká role imunopatologické reakce. Všechny hemoragické horečky charakterizuje febrilní stav a porucha koagulace. Porucha koagulace nemusí být vždy vyjádřena klinicky. Pouze v těžších případech se manifestuje jako petechie či sufuze nebo krvácením ze sliznic. Pokud odchází k hemoragiím v CNS může být projevem delirium, křeče nebo kóma.

Prognóza je různá. Celkem benigní průběh mívá horečka vyvolaná Hantaviry. Infaustní průběh mívá naopak horečka Lassa nebo Ebola.

Projevy…

 • horečka
 • poruchy koagulace
  • laboratorní nález
  • petechie, krvácení ze sliznic, krvácení do CNS
 • průjem, bolesti břicha
 • šok, hypotenze, multiorgánové selhání
Advertisement