Hypoxie

Hypoxie je stav, kdy tkáně nejsou schopny aerobního metabolismu. Hypoxie tedy může nastat z několika příčin. Dělíme je na poruchu dodávky kyslíku a poruchu spotřeby kyslíku.

 • porucha dodávky kyslíku
  • adekvátní parciální tlak kyslíku v arteriální krvi
   • krev musí být dostatečně oxygenována
  • adekvátní transportní kapacita krve pro kyslík
   • musí být dostatek hemoglobinu, který je schopen nést kyslík
  • adekvátní srdeční výdej
   • musí být dostatečný tlak aby tkáně byly perfundované
 • poruchy spotřeby kyslíku
  • správná funkce mitochondrií

Podle toho, ve kterém z již zmíněných kroků je problém, můžeme hypoxii dělit do etiopatologických skupin.

 • hypoxemická hypoxie
  • nízký parciální tlak O2 (méně než 8kPa -> strmý pokles saturace hemoglobinu)
   • příčiny -> hypoventilace, porucha difuze, plicní zkraty, nepoměr ventilace a perfuze plic
 • anemická hypoxie
  • nízký transportní kapacita pro kyslík (otrava oxidem uhelnatým, těžká anemie…)
 • stagnační hypoxie
  • oběhová nestabilita (není možné dopravit kyslík ke tkáním -> kardiogenní šok, akutní ischemie končetiny, embolie)
 • cytotoxická hypoxie
  • není možné využít kyslík v mitochondriích (otrava kyanidem)
Advertisement